CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
28.2.2011
CAD
[22070x]

Freeware CAD aplikácie od CAD Studia - užitoční pomocníci

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (13) rokov starý !
ImgConvert ribbon Jednou z veľmi populárnych aktivít firmy CAD Studio pre užívateľov CAD aplikácií Autodesk je vývoj a publikovanie bezplatných CAD utilít. Naša knižnica CAD utilít tak už obsahuje cez 100 užitočných nástrojov - väčšina je pritom zadarmo. Desaťtisíce užívateľov AutoCADu, Inventoru alebo Revitu - nielen v Česku a Slovensku, ale po celom svete - už používajú v praxi niektorú z freeware alebo shareware utilít firmy CAD Studio. Naše doplnkové utility pomáhajú zefektívniť prácu v rôznych oblastiach projektovania a konštruovania. Pre ilustráciu si ukážme niektoré z nedávno uvedených alebo aktualizovaných verzií týchto CAD pomôcok (v abecednom poriadku).
 • BLegend - vytvára vizuálny výkaz (tabuľku, legendu) blokov použitých vo výkrese - vrátane náhľadov
 • CsvLayers - importuje do DWG výkresu zoznam hladín z Excelu, vrátane nastavenia ich parametrov a popisu
 • DBX utility - často je potreba hromadne preveriť či upraviť celú sériu výkresov - spravidla zložku projektu, sieťovú zložku daného užívateľa, zložku výkresov určených na odoslanie zákazníkovi, apod. Pre typické úlohy preverenia výkresov na existenciu xrefov, zoznamov merítok anotácií, prítomnosť VBA makier v DWG súboroch, prítomnosť AEC objektov (proxy) alebo naopak neprítomnosť odkazovaných SHX písem a tvarov možno využiť sadu bezplatných DBX utilít firmy CAD Studio. Viď DBX utility.
 • fAREA - vytvára dynamickú popisku výmery plochy alebo dĺžky (obvodu) alebo popisku vlastností daného výkresového objektu
 • FDO Linestyle - vytvorenie vlastného symbolu štýlu čiary pre vrstvy FDO v XML (AutoCAD Map, Topobase) - viď FDO LS
 • GeoRefImg - georeferencované obrázky aj pre AutoCAD a AutoCAD Architecture - automatické umiestnenie rastrov podľa polohových súborov
 • ImgConvert - prevodník obrázkov na vnútorné entity AutoCADu a generátor maticových čiarových kódov - funkcia vkladanie QR kódov je funkčná i v bezplatnej verzii aplikácie - viď ImgConvert
 • InsertX - LISP utilita rozširujúca štandardný príkaz Insert - vie vložiť blok obsiahnutý v inom DWG súbore (externý Vlož)
 • LinOut - exportuje definície typov čiar (vrátane tvarov a textov) z DWG výkresu AutoCADu späť do. LIN súboru
 • LoMan - správca layoutov - rýchle prepínanie medzi layoutmi, triedenie layoutov
 • LTFly - automaticky generuje komplexné čiary AutoCADu (s vloženými textami) "za pochodu"
 • PatOut - spätne vygeneruje z DWG výkresu definičný súbor šráf (PAT), môžete si tak nové šrafy preniesť do iného výkresu
 • PlotDWGarr + LayDWGarr - postupne vykreslí pravouhlé pole výkresov umiestnených v modelovom priestore DWG výkresu, alebo vygeneruje sadu layoutov
 • PointImport (Import bodov) - univerzálne načítanie súradníc bodov do AutoCADu (formáty, transformácie, JTSK, bloky), trial (zadarmo pre zákazníkov) - viď Import bodov
 • PreSave - reaktor automaticky vykonávajúci preddefinované operácie pri každom uložení DWG výkresu (zoom, uloženie ďalšie kópie, prepnutie hladiny, apod.)
 • Revit-Hrabí - vytvára popisku štruktúry zloženia podlahy a strechy pre Revit (hrable), DEMO
 • Scatter - rozhádže pole objektov o náhodné vzdialenosti v 2D alebo 3D - z nepravidelní pravidelné tvary - sady, parkovisko, davy
 • SelDB - vyberá dynamické bloky podľa ich dynamických vlastností
 • SMP 2011 - SheetMetal Parts - nadstavba Inventoru 2011 pre modelovanie zložitých plechových dielov a prechodov. Viď SMP
 • SplitArea - rozdelí uzatvorenú plochu (parcelu ľubovoľného tvaru) na niekoľko dielov podľa požadovanej výmery
 • srxTEXT - vyhľadáva a nahrádza texty vo výkresoch AutoCADu z príkazového riadku, s podporou regulárnych výrazov, podporuje dávkové scripty, tabuľkové nahrádzanie
 • SurfacePoints - vytvára body na povrchu modelov v AutoCADu Civil 3D
 • TMaskOn/TMaskOff - globálne vypína alebo zapína masky MTEXTu
 • TextFreq - frekvenčná analýza výskytov textu vo výkrese, zvýrazní duplicitné texty
 • TRANS - nástroj pre jazykový preklad textov v DWG výkrese, podpora prekladových CAT nástrojov, automatický preklad s Google Translate
 • VerticesBlk - automatické vkladanie blokov do vrcholov 2D a 3D kriviek
 • VGI Import - importuje súbory VGI z katastra nehnuteľností do DWG - viď VGI Import.
 • xCurve - exportuje súradnice vrcholov lomových bodov kriviek do textového súboru (čo krivka to riadok)
 • X-Tools - CADstudio Inventor Tools (automatické vlastnosti súčasťí, rozvinov plechu, automatické QR kódy, makrá riadené udalosťami, atď) pre Inventor 2011
 • XOffset - vytvára ekvidištanty viacerých kriviek naraz, voliteľný smer dovnútra/von

LISP (VLX) utility firmy CAD Studio obsahujú mechanizmus na pravidelné online kontroly novo uvedených aktualizácií. Vedia sa tiež predstaviť systému a príkaz CADSTUDIO (resp. starší príkaz XANADU) vypíše zoznam všetkých načítaných aplikácií a ich príkazov.

CAD Studio je oi dlhoročným členom Autodesk Developer Network a Consulting Partner Autodesk.

Všetky tieto CAD utility (a desiatky ďalších) nájdete na stiahnutie na stránke www.cadstudio.cz/download resp. www.cadstudio.cz/freeware.asp alebo na Helpdesk serveri CAD Studia. Pozri tiež CAD tipy k jednotlivým aplikáciám.

[CAD]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia