CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Autodesk Subscription

Autodesk Subscription (prenájmy a predplatné)

Získajte viac zo svojho softvéru Autodesk. Abonentný program Subscription - stály prístup k aktuálnym technológiám a cloud službám
Len v CAD Studiu: VIP helpdesk služby a tipy zadarmo k non-retail Subscription kontraktom

Autodesk Subscription

Zvýšte hodnotu svojich softvérových investícií a objednajte si prenájom "Autodesk Subscription" alebo preplatné "Autodesk Maintenace Plan". Je to najpohodlnejší a najúspornejší spôsob, ako získať prístup k najnovším nástrojom, flexibilným licenciám, masívnej podpore a cloudovým službám.

Autodesk Subscription a Maintenance Plan ponúkajú:

 • Okamžitý prístup k najnovším vydaniam softvéru.
 • Lepšiu mobilitu a spoluprácu s cloudovými službami Autodesk 360.
 • Flexibilné licenčné práva – napríklad na predchádzajúcu verziu, domáce použitie alebo práva mimo určitého územia.
 • Odstupňovanú technickú podporu na rýchle riešenie problémov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších výhodách Autodesk Subscription, ešte dnes nás kontaktujte.

Rozdelenie subscription:Maintenance plan (údržba licencií, aktualizácie, služby)
Subscription (prenájom licencií, rental)
Cloud subscription (predplatné na platené cloud služby)

Čo je Subscription a Maintenance?


"Subscription" (prenájom) a "Maintenance Plan" (plán údržby) predstavujú nový, výhodný a jednoduchý spôsob upgrade Vašich licencií softvéru a prístup k rozšíreným web službám Autodesk Cloud. Firma CAD Studio ponúka tento spôsob aktualizácie pre aplikácie firmy Autodesk (AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, Mechanical, Architecture, Civil 3D, NavisWorks, 3ds Max, Maya...). K tomu navyše získate bonus nástroje a rozšírené služby podpory CS+.

Čo keby sa Váš proces upgrade zjednodušil, ste mohli lepšie plánovať investície, ste mohli jednoducho spravovať vlastnené licencie, sa znížili celkové náklady na udržiavanie aktuálnych verzií, sa zvýšila hodnota vašich investícií, sa zvýšila produktivita práce, sa znížili problémy pri prechodoch na vyššie verzie a získali by ste prístup k e-Learningu a k rozsiahlym službám Autodesk Cloud? Práve tieto výhody prináša Subscription.

Prenájmy a abonentný program Subscription je najjednoduchšia cesta k udržaniu aktuálnosti Vašich inžinierskych nástrojov, spôsob ľahkého plánovania investícií (ktoré sú kontrolovateľné a nižšie), spôsob oddelenia procesu schvaľovania investícií od samotnej implementácie SW, spôsob jednoduchej správy Vašej inštalovanej bázy.


Autodesk Cloud

Web-cloud technológie, s "nekonečným" výkonom a kapacitou prepojeného Mraku internetových serverov pomáhajú riešit výkonovo náročné konštrukčné úlohy, analýzy, simulácie, poskytujú priestor pre zdieľanie dát a komunikáciu, optimalizujú Vaše navrhovanie. Držitelia Subscription majú prístup ku stále sa rozširujúcemu portfóliu web služieb ponúkaných v Autodesk 360 cloude.

K hlavným cloud službám patri:

 • Doc Dokumenty Autodesk Cloud - priestor pre zdieľanie, prehliadanie a pripomienkovanie CAD dát (25 GB priestoru na každú licenciu)
 • Edit AutoCAD 360 (WS) - online verzia AutoCADu pre prehliadanie a súbežnú editáciu DWG výkresov na akomkoľvek PC či mobilnom zariadení
 • View Autodesk A360 Mobile - prehliadanie a pripomienkovanie 2D a 3D DWF súborov aj v teréne, na vašom mobilnom zariadení
 • Optimize Cloud rendering, Buzzsaw, Energy analysis, Inventor Optimization, 123D Catch, Homestyler - ďalšie cloud technológie, ktoré sú poskytované buď zadarmo alebo ako súčasť predplatného konkrétnych aplikácií Autodesku (viď tabuľka cloud služieb [c])

Autodesk Maintenance Plan

Autodesk Maintenance Plan (plán údržby, predplatné, skôr "Maintenance Subscription") je v SR ponúkaný od roku 2001 (pôvodne len na produkt Autodesk Inventor; plus program Software Protection Agreement určený pre veľkých zákazníkov). Od júna 2003 je abonentný program údržby trvalých licencií (predplatné) k dispozícii aj pre ostatné komerčné a výukové produkty firmy Autodesk - a to pre ich najaktuálnejšie verzie (od roku 2005 aj pre AutoCAD LT). Pomocou Maintenance si zaistíte okamžitý prístup k najaktuálnejším verziám, popr. tiež k Extensions príslušného produktu, ktoré môžu byť vydané v priebehu 1 roka platnosti Vášho predplatného (doplnkové funkcie-nadstavby i samostatné aplikácie, napr. Impression). Vaša trvalá licencia softvéru platí (a môžete ju ďalej používať) aj po prípadnom nepredĺžení subscription. Alternatívou k Maintenance sú prenájmy licencií Autodesk - Subscription. [supscription subsciption subskripcie subskription maintenance]

Podmienkou získania Maintenance plánu (prvýkrát) je zakúpenie novej trvalej verzie produktu (alebo upgrade, alebo krížový upgrade) a Maintenance zakúpené zároveň. Ak vlastníte sieťové licencie, musia byť kryté Maintenance všetky. Pri pridávaní ďalších licencií k existujúcemu kontraktu platíte len alikvótny časový pomer ceny Maintenance.

V ročnom poplatku sú zahrnuté: automatický prístup k upgrade, on-line správa vlastnených licencií, možnosť zmeny administrácie (kontaktných osôb), prístup na www stránky pre užívateľov Subscription (až 3 účty na 1 subscription), možnosť použitia starších verzií programu (od 2009: i nevlastnené verzie), až 3 späť, prístup k e-learningovým kurzom, možnosť využitia systému ADOS (direct online support).

Termín obnovy Maintenance, late processing

Tzv. "Renewal" Maintenance je zvýhodnené predplatné pre druhý a ďalšie roky trvania programu. Od 1.2.2016 je možné Maintenance obnoviť vzdy len do dátumu vypršania súčasného kontraktu.


Autodesk Platinum
Autodesk Subscription - priamo od firmy CAD Studio, Autodesk PLATINUM Partnera


Aké výhody prináša Subscription a Maintenance oproti starým metodám upgrade?

Finančné výhody:

 • Jednoduché rozpočtovanie - poplatky za Subscription sú investíciou vždy raz za rok (bez ohľadu na to, koľko upgradov dostanete), môžete tak omnoho lepšie a presnejšie plánovať (a jednoduchšie schvaľovať) Vaše technologické výdavky; CAD Studio ponúka aj zvýhodnená viacročná Subscription (1-3 roky, 10% zľava)
 • Jednoduchší proces upgrade - nezaťažujete schvaľovacie a objednávkové procesy Vašej firmy
 • Nižšie náklady - Subscription je vo väčšine scenárov lacnejšie než klasický upgrade - viď Online kalkulačka nižšie
 • Licencovanie - druhá licencia na doma: zamestnanec firmy s aktívnym Subscription môže prevádzkovať na svojom súkromnom PC jednu ďalšiu lokálnu kópiu daného softvéru ("Home Use Policy" - viď Licencia-FAQ [c]); v rámci Subscription môžete licencie využívať až 90 dní v roku aj mimo územia EHS (Európa) - napr na notebooku v Rusku či v USA
 • Rozumná investícia - investícia do vždy aktuálneho Autodesk Subscription Programu sa ukazuje byť oveľa efektívnejšia, než jednotlivé objednávanie, implementácie a školenia, potrebné pre klasický upgrade
 • Lepšie zaúčtovanie - získajte transparentnosť a kontrolu nad Vašimi finančnými výdavkami pravidelným ročným poplatkom za Subscription
 • Lepšie vyťaženie - strávite kratšiu dobu školeniami, upgrady nevyžadujú tak dlhý čas pre inštaláciu a učenie

Výhody správy software:

 • Maximalizujte technologické zdroje - Subscription zjednodušuje Vašu zodpovednosť za správu a evidenciu Vašich softvérových licencií, a Vy sa môžete sústrediť na kľúčové aktivity
 • Flexibilita v upgrade - systém Vás elektronickou poštou upozorní, keď je k dispozícii nová verzia alebo súbory na prevzatie; Vy sa sami rozhodnete, kedy získať softvérové aktualizácie a upgrade - pomocou priameho downloadu alebo Vám Autodesk pošle iba tie médiá, ktoré ste si vybrali (implicitný je Download); subscription užívatelia môžu po dobu kontraktu používať aj staršie verzie svojho softvéru (od 2009: aj NEVLASTNENÉ, až 3 verzie staré - tzv. "downgrade")
 • Online prehľady - na web portáli Autodesk Subscription Center si môžete pohodlne online prezrieť podrobnosti a ďalšie užitočné informácie Autodesk Subscription Programu, ako sú najrôznejšie reporty, zoznam produktov obsiahnutých v Subscription, koniec kontraktu atď.
 • Menšie, častejšie updaty - Autodesk Subscription Program podporuje rýchly cyklus nových verzií, vďaka čomu je možné ľahšie a rýchlejšie získavať nové vlastnosti aplikácií, bez straty času potrebného pre naučenie sa novej verzie
 • Jednotné číslo kontraktu pre zjednodušenie správy licencií - získate jedno číslo kontraktu pre všetok Váš softvér Autodesku licencovaný v rámci Subscription - vďaka tomu je oveľa jednoduchšie sledovať Vaše investície
 • Jednotný dátum obnovenia - už žiadne zložité sledovanie niekoľkých dátumov expirácie - vaše dáta obnovenia sú zjednotené tak, aby ste boli ušetrení prípadným nepríjemnostiam
 • Globálne štandardy - Autodesk Subscription Program je platný celosvetovo s rovnakými smernicami pre všetky medzinárodné verzie aplikácií - to Vám uľahčí správu Vášho softvérového vybavenia a zvýši konzistenciu vo vašej globálnej sieti
 • Zmena jazyka - aj počas trvania kontraktu (v rámci tej istej verzie) môžete bezplatne zmeniť jazyk aplikácie (language swap)

Technické výhody:

 • Kompletné balíky - získate všetky softvérové rozšírenia uvedené počas Vášho cyklu Subscription - nemusíte sa rozhodovať a presviedčať, ktoré upgrady sú, alebo nie sú potrebné, súčasne tak ochraňujete Vaše investície
 • Doplnkové aplikácie zadarmo - získate všetky doplňujúce aplikácie (Subscription Advantage Pack, SAP) uvedenej k Vášmu produktu - príkladom sú SAP pre Revit 2011, Inventor 2011, cestné podzostavy k Civil3D, Autodesk Vault k CAD aplikáciám
 • e-Learning a školenia - prihláste sa a učte sa - teraz budete mať prístup k stiahnutiu elektronických kurzov, venovaných Extensions vydaných počas platného obdobia Vášho Subscription; vďaka tomu môžete zaistiť ľahšie prijatie a plné pochopenie možností softvérových rozšírení

Subscription predstavuje moderný spôsob dodávania "upgrade" softvérových aplikácií. Zaistite si CAD verzie 2014, 2015, 2016, 2017 ...Kalkulačka Subscription


(vyžaduje JavaScript, MSIE)

Nech ste zvyknutí upgradovať každú verziu, ob verziu alebo ob dve verzie, Autodesk Subscription vždy predstavuje lacnejšiu a efektívnejšiu alternatívu. Cena za subscription je nižšia ako za upgrade. Systém upgrade skončil k 31.1.2015.Autodesk Subscription (prenájom, Desktop Subscription)

Subscription (prenájom, rental, skôr "Desktop Subscription") je spôsob obstarania a údržby licencií CAD softvéru bez úvodných nákladov. Pre začínajúce firmy alebo pre firmy pracujúce na nárazových projektoch alebo projektoch umožňujúcich priamu prefakturáciu nákladov môže byť výhodné si licencie CAD softvéru nekupovať, ale len prenajímať po mesačných, štvrťročných alebo ročných intervaloch. Práve toto umožňuje tzv "Autodesk Subscription". Subscription je viazané na konkrétny účet, licencia je overovaná minimálne raz za mesiac online. CAD Studio ponúka aj automaticky obnovované Subscription (auto-renew). Pozri Prenájom cz.

Ceny Subscription začínajú na 360€/rok (za AutoCAD LT) - viďczAutodesk Cloud Subscription

Cloud Subscripton je spôsob úhrady (prenájmu) platených cloudových služieb Autodesk 360. Používa sa napr. pre úhradu aplikácií ako Autodesk PLM 360 (Fusion Lifecycle), Fusion 360, InfraWorks 360, Configurator 360, A360 Team apod.Ceny Autodesk subscription

Aktuálne ceny subscription pre Autodesk produkty Vám radi zašleme.Akcia CAD Studio Subscription
Len u firmy CAD Studio teraz môžete pri nákupe komerčnej verzie Autodesk Subscription získať zadarmo plný prístup na "VIP server" https://helpdesk.cadstudio.cz (tipy, súbory, informácie a ďalšie VIP služby) ZADARMO po celú dobu trvania vášho Autodesk Subscription kontraktu (neplatí pre LT).

Ponúkame tiež zľavy pre viacročné Subscription zmluvy (-10% pre 3-ročnej Subscription).Ceny a ďalšie informácie
Žiadosť o informácie - vyberte požadované položky a dajte nám kontakt na Vás
Pošlite mi informácie o Autodesk Subscription
Pošlite mi informácie o firme CAD Studio (kontakty)
Meno: *
Funkcia:
Firma: *
Adresa:
E-mail: *
Telefón: *
Požadovaný typ informácie:
(podrobnosti, predvedenie...)
*
Poznámka:
Súhlasím so zasielaním občasných informácií firmy CAD Studio (viď súkromie)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia