CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
20.8.2018
AEC
Autor
[3945x]

CAD Studio riadny člen BIMaS - BIM asociácia Slovensko

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (6) rokov starý !
Obr

Spoločnosť CAD Studio ako najväčší dodávatel BIM riešení Autodesk na slovenskom a českom trhu posiluje odborné rady subjektov BIMaS, ktoré sa zaoberajú a zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model, BIM) a jej implementáciu do architektúry, projekcie, stavebnej praxe a facility managementu na Slovensku.

Združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu budovy. Hlavná náplň BIMaS je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia tejto technológie v Slovenskej republike.

Pre naplňovanie týchto cieľov organizuje BIMaS akcie, BIM semináre, národná BIM konferencia, bim4free - prezentácie pre študentov a stretávanie sa členov BIMaS na rôzne témy – najbližšie pracovné stretnutie bude 24.9.2018 na tému Facility management v kontexte BIM modelu na Slovensku. CAD Studio sa už aktívne podieľa na týchto aktivitách.

BIM

BIM je trendom dnešných dní, čo potvrdzuje rastúce využitie týchto technológií pre projekčnú prax u najúspešnějších architektonických, projekčných i stavebných firiem vo svete, ale aj rada vládnych smerníc podporujúcich využitie BIM technológií pre úsporu nákladov a zefektívnenie stavebných zakáziek. Doporučenie k využívaniu BIM obsahuje aj prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávaní verejných zakáziek. Naši BIM českí kolegovia sú pred nami o krôčik ďalej. Ich vláda schválila 26. septembra 2017 významnú Koncepciu postupného zavádzania metódy BIM (Building Information Modelling) do stavebnej praxe v Českej republike v rokoch 2018 – 2027.

Chceme aby moderné BIM technológie prinášali zákazníkom CAD Studia aj na Slovensku maximálnu efektivitu. Preto ponúkame okrem samotných BIM produktov ako je Autodesk Revit, Navisworks či softvérová sada AEC Collection naše vlastné doprogramované nadstavby BIM, ktoré zefektívňujú prácu, a aj radu doplnkových služieb, pilotné projekty pre zavedenie BIM v projekčných firmách, systémy pre správu projekčných dokumentov, vizualizácie, simulácie, web aplikácie a kvalitné školenia.

O tom, že firma CAD Studio na Slovensku vlastní kvalitné know-how v BIM technológiách či už jej implementácii, vlastnom vývoji ako aj vo vysoko kvalitných školeniach a následnej profesionálnej technickej podpore, hovorí stále sa zvyšujúci počet jej spokojných zákazníkov. Slovenská časť spoločnosti CAD Studio má silnú podporu jej českej CAD Studio s.r.o. od ktorej môže čerpať skúsenosti hlavne z oblasti nasadzovania BIM vo verejnom sektore ako aj príprave a implementácii podkladov do legislatívy. AUTOCONT s.r.o. - divízia CAD Studio má bezpochyby čo ponúknuť pre slovenský projekčný a stavebný priemysel a posunúť ho správnym smerom vpred.

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia