CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
7.3.2018
AEC
Autor
[3164x]

Klima-Teplo designing: profesionálne školenie BIM - Revit nás posúva vpred

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (6) rokov starý !
Obr

Spoločnosť Klima – Teplo designing, s.r.o. bola založená v roku 2008 v Košiciach. Na začiatok si ako hlavný princíp pre svoju činnosť stanovila návrh cenovo dostupných a ekologických riešení pre systémy vykurovania, vzduchotechniky, klimatizácie, zdravotechnických inštalácií a celkového technického zariadenia rôznych typov budov. Klima – Teplo designing, s.r.o. kladie veľký dôraz na spokojnosť zákazníka, na kvalitu a na šetrnosť voči životnému prostrediu s ohľadom na investičné a prevádzkové náklady. Firma za rozumných technických a investičných podmienok presadzuje inštaláciu tepelných čerpadiel kde nadobudla skúsenosti z projektovania týchto zariadení, ich realizácie a zo spätnej informácie od zákazníka.

Výzvy a ich riešenie z pohľadu zákazníka

Projekčný tím pozostávajúci z 8 skúsených projektantov sa snaží o využívanie inovatívnych prístupov pomocou najnovších projekčných a výpočtových programov. Firma zakúpila Autodesk Revit vo verzii MEP v roku 2008. Po štúdiu tohto softwaru a zisťovaní jeho možnosti v oblastí, ktorej sa firma venuje, sme s intenzívnou prácou v Revite začali v roku 2015. Po základnom školení od dodávateľa softwaru, ktoré nám na rozbeh prác veľmi pomohlo sme hľadali nové možnosti práce špeciálne pre oblasť TZB.

Koncom roku 2017 sa zástupcovia firmy zúčastnili wokshopu TZB – BIM technológie v praxi pre projektantov TZB ktoré zorganizovala firma CAD Studio. Zaujali nás nadstavby pre Revit, možnosti ich využívania pre oblasť TZB a zlepšenia práce v Revite. Obsahovo a odborne nás seminár zaujal a preto sme sa rozhodli pre nadviazanie spolupráce. Následne sme absolvovali školenie odborne zamerané pre naše potreby, ktoré nám firma CAD Studio ponúkla.

Obsah školenia bol rozvrhnutý do viacerých úrovni vedomosti prace v Revite. Privítali sme praktické rady a skúsenosti z aplikácie TZB na veľkých projektoch. Prístup lektora bol maximálne profesionálny, plný hodnotných rád a poznatkov. Mali sme problém školenie ukončiť v stanovenom čase, nakoľko plynule reagoval na naše otázky a postrehy. Jeho obetavý a profesionálny prístup si vysoko ceníme a aj preto sme sa rozhodli pokračovať v ďalších školeniach. Podnietil nás v pokračovaní a zdokonaľovaní sa v BIM oblasti.

Ako hlavné výhody práce v Revite vidíme:

  • presný výkaz výmer pre oblasť VZT
  • eliminácia chybovosti v projektoch (prepojenie pôdorysov, rezov a výkazov)
  • paralelná práca všetkých profesii pracujúcich na projekte
  • eliminácia kolízii, ich riešenie počas projektovania

Školenie bolo pre nás nápomocné a podnetné, ubezpečilo nás o pokračovaní a zdokonaľovaní sa využívania Revitu a jeho nadstavieb pri našej práci. Nami spracované projekty sa snažíme doviesť k dokonalosti. Postupným školením a prácou veríme že naše BIM projekty budú bezchybné.

Ukážky projektov
KTD KTD KTD KTD KTD KTD KTDPDF Podrobná referencia - PDF (800kB)


[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia