CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
14.7.2014
AEC
Autor
[7701x]

Pozvánka - Workshop – BIM a Integrované navrhovanie budov

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (10) rokov starý !
TitObr

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) si Vás dovoľuje pozvať v spolupráci s iEPD a spoločnosťou CAD Studio na workshop organizovaný v súvislosti s realizáciou projektu MaTrID (Integrované navrhovanie a transformácia trhu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie) - Perspektívy využitia informačného modelu a integrovaného navrhovania pri zvyšovaní kvality a efektívnosti prípravy, obstarávania a výstavby budov.

Workshop – BIM a Integrované navrhovanie budov

Podujatie sa uskutoční
30. júla 2014 (streda) od 9:00 hod.
v konferenčnej sále SIEA, Bajkalská 27, Bratislava
Registračný kontakt: eduard.jambor@siea.gov.sk

PDF pozvánka

Program

 • Príchod a registrácia účastníkov: 8:30 – 9:00
  Privítanie: Mgr. Eduard Jambor, riaditeľ odboru komunikácie SIEA (9:00)
 • Panel 1 + diskusia (9:15 – 10:45)
  • 9:15 – 9:30
   Projekt MaTrID (aktuálny stav, perspektívy, výstupy)
   Mgr. Eduard Jambor, riaditeľ odboru komunikácie, SIEA
  • 9:30 – 10:00
   Úvod do BIM. Nástroje a riešenia pre podporu integrovaného navrhovania a integrovanej dodávky projektu. Informačný model budovy. Realizátor nasadení BIM technológií
   Patrik Minks, Autodesk; Ing. Ladislav Molnár, CAD Studio
  • 10:00 – 10:30
   Moderné metódy počítačových simulácií pre podporu integrovaného projektovania
   Ing. Janák PhD, Simulácie budov s.r.o.
  • Prestávka na kávu, občerstvenie (10:30– 10:45)
 • Panel 2 + diskusia: Využitie BIM a informačného modelu pri obstarávaní budov – benefity a úskalia (10:30 – 12:15).
  • 10:45 – 11:30
   Využitie, prínosy využitia informačného modelu budovy v procese prípravy, výstavby a správy budov. Bariéry Slovenského trhu a možnosti ich prekonávania.
   Ing. Peter Balco, CAD EXPERT s.r.o. (ArchiCAD)
  • 11:30 – 12:00
   Perspektívy a prínosy BIM pri zvyšovaní kvality vereného obstarávania. Aktualizácia smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES a BIM, Trendy v EU a ČR, Štandardy BIM.
   Ing. Černý, BIM CZ
 • Diskusia: BIM a verejné obstarávanie? Prečo áno? Prečo nie? Ďalšie kroky? (12:00 – 12:20)
 • Obed 12:20 – 13:00
 • Panel 3 + diskusia: Praktická pripravenosť nástrojov BIM na nasadenie v reálnom slovenskom prostredí (13:00 – 15:30).
  • 12:30 – 13:15
   BIM riešenia pre Architektúru
   Autodesk Revit Architecture + Revit Tools;
   Ing. Martin Birás, CAD Studio,
  • 13:15 – 14:15
   Riešenia BIM pre spoločnú spoluprácu s profesiami
   Statika – TZB – Koordinácia. Revit Structure + Revit MEP
   Ing. Pavel Homan, CAD Studio
  • 14:15 – 14:45
   Nástroje pre integrovaný energeticky design - PHPP a DesignPH
   Ing.Vladimír Šimkovic, Ing.Michal Lešinský, iEPD
  • Prestávka na kávu, občerstvenie (14:45 – 15:00)
  • 15:00 – 16:00
   Implementácia BIM - prečo pilotný BIM projekt?
   Ukážka BIM projektov v projekčnej praxi Slovensko a Česká Republika

   Ing. Pavel Homan, Ing. Martin Birás, CAD Studio / VPÚ DECO /
 • 16:00 – 16:15
  Záverečná diskusia a losovanie
  1. cena: 2 dni praktického zaškolenia do BIM technológií
  2. cena: Bezplatná účasť na konferencií BIM-fórum, Praha, ČR
  Ceny pre účastníkov venuje CAD Studio a.s.

Zaregistrujte sa prosím e-mailom na vyše uvedenom kontakte do 23.7., počet miest je obmedzený.

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia