CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
7.11.2013
AEC
Autor
[8340x]

Autodesk Revit - výhody BIM projektovania

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (10) rokov starý !

BIM je inteligentný proces pre tvorbu a správu projektov. Pomáha efektívnejšie a rýchlejšie vytvárať malé aj veľké stavebné projekty. Pri všetkých typoch projektov BIM poskytuje bohatšie a hodnotnejšie výstupné materiály - nielen obyčajnú výkresovú dokumentáciu alebo geometrický 3D model. Svetovo uznávaným lídrom v oblasti CAD/BIM aplikácií pre projektovanie je Autodesk Revit, resp. na ňom postavená projekčná sada Autodesk Building Design Suite.

BIM

Building Information Modeling (BIM, informačný model budovy) je moderný proces pre tvorbu a správu projektov založený na modeli. Uľahčuje výmenu informácií v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používania budovy. Umožňuje tvoriť a spravovať projekty pozemných stavieb a inžinierskych stavieb infraštruktúry - rýchlejšie, ekonomickejšie a s nižším dopadom na životné prostredie. Akékoľvek zmeny a úpravy modelu sa dynamicky prejavia vo všetkých aspektoch projektu naraz, dáta zostávajú konzistentné, koordinované a presnejšie opisujú vlastnosti projektu pre všetkých členov projekčného tímu či investorov stavby. BIM software Autodesku ponúka široké portfólio riešení pre návrh, vizualizácie, simulácie a spoluprácu vychádzajúce z obsahovo bohatých informácií inteligentného modelu. Umožňuje tak lepšie, kvalifikovanejšie rozhodovanie a odstraňuje prekážky v procesoch stavebníctva. BIM je takisto fakticky nutným predpokladom pre efektívne využitie konceptu IPD (Integrated Project Delivery).

Čítajte na ASB.sk

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia