CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop

BIM - informačný model budovy

Tvorte, spravujte a realizujte projekty rýchlejšie vďaka BIM. Inteligentný proces pre tvorbu a správu projektov založený na modeli.BIM

Informačný model budovy (BIM) je postup založený na inteligentnom modeli, ktorý prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším dopadom na životné prostredie. Sada aplikácií Autodesk® Building Design Suite prináša komplexné portfólio riešení pre pracovné postupy CAD a BIM v stavebníctve. Architektom, projektantom a dodávateľom umožňuje tvoriť presvedčivé vizualizácie s jediným, flexibilným a cenovo výhodným softwarovým balíčkom. Široká ponuka produktov od Autodesku zahrňuje aplikácie AutoCAD®, Autodesk® Navisworks® pre spoluprácu a 3ds Max Design® pre fotorealistické vizualizácie, je doplnená riešením Autodesk® Revit® pre projekciu a tvorbu projektovej dokumentácie s využitím BIM.

BIM riešenia od Autodesku pre stavebnú projekciu vám pomôžu:

 • Znižovať na minimum počet chýb a nezrovnalostí v priebehu postupných úprav návrhu.
 • Nachádzať a obmedzovať nákladné konflikty v návrhu ešte pred zahájením výstavby.
 • Zlepšovať tímovú spoluprácu vďaka konzistentným a vzájomne koordinovaným modelom.
 • Získavať nové zákazky a schválenia zúčastnených strán s využitím presvedčivých vizualizácií.
 • Prijímať informovanejšie rozhodnutia pri dlhodobo udržiavateľných návrhoch na základe analýzy spotreby energie a nákladov.

Chcete sa dozvedieť viac o rade výhod produktov od Autodesku pre BIM, kontaktujte nás ešte dnes.

BIM - plánování
BIM - předběžný návrh
BIM - projekt
BIM - výstavba
BIM - správa
BIM riešenia pre 5 fáz projektu - 1. plánovanie - 2. predbežný návrh - 3. projektovanie - 4. výstavba - 5. správa

Čo je BIM?

Building Information Modeling (BIM, informačný model budovy) je moderný, inteligentný proces pre tvorbu a správu projektov založený na modeli. Uľahčuje výmenu informácií v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používania budovy. Umožňuje tvoriť a spravovať projekty pozemných a inžinierskych stavieb infraštruktúry - rýchlejšie, ekonomickejšie a s nižšími dopadmi na životné prostredie. BIM software Autodesku ponúka široké portfólio riešení pre návrh, vizualizácie, simulácie a spoluprácu vychádzajúcu z obsahovo bohatých informácií inteligentného modelu. Umožňuje tak lepšie, informovanejšie rozhodovanie a búra prekážky v procesoch stavebníctva.

Princíp BIM
Vďaka využitiu jednotného informačného modelu budovy (BIM) je možné ľahko zdieľať dáta medzi jednotlivými projekčnými nástrojmi a pristupovať ku kompletným dátam po celú dobu životného cyklu stavby.


Aj v samotnej fáze projektovania prináša BIM podstatné výhody v jednoduchej tímovej spolupráci a v riadení projektu - výhody dôležité hlavne pre stredné a väčšie projekty (aj keď podľa prieskumu NBS neexistuje žiadna "minimálna" veľkosť projektu pre BIM). Pri všetkých typoch projektov však BIM poskytuje bohatšie a hodnotnejšie výstupné materiály – nie len samotnú výkresovú dokumentáciu. BIM je taktiež fakticky nutným predpokladom pre efektívne využitie konceptu IPD (Integrated Project Delivery).

Hlavné výhody BIM
 • Zvýšenie produktivity práce
 • Úspora času
 • Eliminácia chýb
 • Kontrola nad celým projektom
 • Vyššia konkurencieschopnosť
 • Vyššia ziskovosť projektov

BIM riešenia

BIM riešenia Autodesku sú postavené predovšetkým na projekčnej sade Autodesk AEC Collection cz, ktoré využívajú funkcie BIM aplikácií Autodesk Revit cz a Autodesk Civil 3D cz, doplnené o koordinačnú aplikáciu Autodesk Navisworks cz plus ďalšie nástroje a web cloud služby Autodesku. Pre menšie a začínajúce firmy ponúkame cenovo dostupné "LT" riešenia pre postupný prechod z CAD projektovania na BIM - AutoCAD Revit LT Suite cz.

Autodesk BIM 360 je sada riešení založená na web-cloud technológii, zameraná na zdieľanie, analýzu a spracovávanie projekčných dát a ich plynulý tok od koncepčného návrhu a schvaľovania, cez projekciu až na stavenisko. Tieto nástroje boli teraz rozšírené o simulačné aplikácie pre mechanické simulácie, prúdenie vzduchu a tepelnú pohodu. Viď prehľad nástrojov BIM 360 cz

BIM pomáha vyhrať zákazky

BIMas CAD Studio ponúka širokú škálu služieb a nástrojov uľahčujúcich prechod na moderný spôsob projektovania BIM - školenia, implementačné služby, knižnice BIM objektov, doplnkové aplikácie, webináre, apod. Chceme, aby moderné BIM technológie prinášali zákazníkom CAD Studia maximálnu efektivitu. CAD Studio kolektívnym členom organizácie "BIM asociácia Slovensko" (BIMas) a "Odborná rada pre BIM" (CzBIM). Vyžiadajte si nezáväznú ukážku BIM riešení.

Rozdiel CAD x BIM

Tradičné CAD aplikácie sú založené na nástrojoch pre kreslenie 2D výkresov alebo tvorbu geometrických 3D modelov. BIM ponúka nový spôsob práce využívajúci inteligentné prvky informačného modelu. Akékoľvek zmeny a úpravy modelu sa prejavia vo všetkých aspektoch projektu naraz, dáta zostávajú konzistentné, koordinované a presnejšie popisujú vlastnosti projektu pre všetkých členov projekčného tímu či investorov stavby.


Aký BIM produkt je pre vás ten pravý?
Skúste online konfigurátor


Prechod na BIM

Zavedenie BIM technologií v projekčnej firme neznamená len obstaranie BIM software. Proces BIM mení aj radu zavedených postupov tvorby a výmeny projekčných dát. Preto ponúka firma CAD Studio metodiku implementácie BIM, spojenú s auditom existujúcich postupov v danej firme. Vďaka správnej implementácii technológie BIM dosiahnete jej optimálneho efektu vo vašej projekčnej praxi.

Výhody BIM očami užívateľov:

Využitie a prínosy BIM

V rade krajín sú požiadavky na použitie BIM už súčásťou národných oborových noriem pre projektovanie stavieb. napr. vo Veľkej Británii platí "povinný" BIM pre niektoré projekty už dnes, pre všetky nadlimitné štátne projekty potom od roku 2015. Ďalšie štáty s "povinným" BIM obsahom projektov sú napr. Dánsko (vládne projekty nad 5 mil DKK), Holandsko (PPP projekty), Nórsko, Singapur, Fínsko, čiastočne aj Čína. BIM je vyžadovaný aj v mnohých štátoch USA.

Singapur urýchľuje zavádzanie BIM metodiky. V roku 2008 bol BIM prístup uplatnený pri 10% projektov, v roku 2011 už pri 25-30%. Pre rok 2015 sa odhaduje až 80%. Veľké verejné architektonické projekty majú byť spracované ako BIM model od roku 2013, ostatné inžinierske disciplíny od roku 2014. Menšie projekty - štátne i súkromé - majú používať BIM metodiku od roku 2015.

Spoločnosť OPTIMAL Engineering spol.s r.o. sa zameriava na tvorbu optimálnych konceptov technických zariadení budov (TZB). Vďaka prechodu na BIM aplikáciu Revit MEP teraz dosahuje firma 20% úspory času pri návrhu projektov v koncepčnej fáze, min. 50% úspory pri spracovávaní výkazov a až 50% času ušetrí pri neskorších úpravách už hotovej dokumentácie.

Prínosy BIM pre projekty infraštruktúry a inžinierske stavby - prejdite si interaktívny dokument s videoukážkami - "Přínosy Autodesk BIM pro infrastrukturu" (PDF, 2MB, česky)

Ďalšie materiály k BIMŽiadosť o informácie - vyberte požadované položky a dajte nám kontakt na Vás
Pošlite mi informácie o BIM
Pošlite mi informácie o firme CAD Studio (kontakty)
Meno: *
Funkcia:
Firma: *
Adresa:
E-mail: *
Telefón: *
Požadovaný typ informácie:
(podrobnosti, predvedenie...)
*
Poznámka:
Súhlasím so zasielaním občasných informácií firmy CAD Studio (viď súkromie)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia