CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
10.11.2016
AEC
Autor
[24817x]

VGI2DWG - slovenský kataster do AutoCADu

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (7) rokov starý !
TitObr

VGI2DWG - prevod výmenného formátu slovenských katastrálnych dát VGI do DWG - je nová nadstavbová aplikácia firmy CAD Studio určená pre projekčné programy AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map a Civil 3D. Aplikácia slúži na prevod výmenného formátu grafických a popisných dát VGI Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky do AutoCADu, Mapu, Civil 3D a ďalších CAD a GIS produktov firmy Autodesk. Možno ju tak využiť ako prevodník formátov VGI-DWG alebo VGI-DXF.

Aplikácia VGI2DWG konvertuje automaticky súbory vo formáte .VGI priamo na objekty AutoCADu (línie hraníc parciel, vnútorné kresby, body, čísla, texty popisov ...). Na čísla parciel sú doplnené hyperlinkové kliknutia, ktoré užívateľovi otvoria webový prehliadač s náhľadom katastrálnej mapy a informáciami o vlastníkoch parciel. Objekty sú členené do hladín podľa obsahu VGI súboru. Funkciu importu spustíte v AutoCADe z menu (ribbon) alebo príkazom VGI2DWG.

Použitie
VGI2DWG
  • Aplikáciu VGI2DWG nainštalujte do vášho AutoCADu a aktivujte zakúpeným autorizačným kódom.
  • Vyžiadajte si .VGI súbor záujmového územia.
  • Spustite VGI2DWG príkazom VGI2DWG alebo pomocou ribbonu (karta CAD Studio).
  • Vyberte lokálny súbor .VGI alebo priečinok so súbormi .VGI a kliknite na Import.
  • Dáta katastra sú načítaná do preddefinovaných hladín v aktuálnom DWG súboru (JTSK).
  • Pomocou Ctrl + kliknutie na číslo parcely je možné zobraziť informácie o danej parcele v online nahliadnutí do katastra (mapka.gku.sk).
Videoukážka funkcie VGI2DWG

Viac informácií a ceny na VGI2DWG

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia