CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
13.6.2014
AEC
Autor
[7425x]

Úspešné implementácie CAD a BIM riešení na Slovensku

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (10) rokov starý !
TitObr

Firma CAD Studio dokončila v slovenských firmách niekoľko nových implementácií CAD a BIM riešení využívajúcich technológie a produkty Autodesk. CAD Studio ponúka širokú škálu služieb a nástrojov uľahčujúcich prechod na moderný spôsob projektovania - BIM – rýchly štart formou pilotného projektu, školenia, implementačné služby, knižnice BIM objektov, doplnkové aplikácie, webináre, apod.

VPÚ DECO Bratislava a.s. (kontakt I. Tóth) - architektonická, inžinierska spoločnosť pre projektovanie a riadenie výstavby pozemných stavieb, využíva Revit Architecture, Revit LT a projekčnú sadu Autodesk Building Design Suite - referenčný list (PDF, 292kB)

BDS BDS

Eurovia SK a.s. - projektovanie inžinierských stavieb, geodézia a prepojenie s GPS, využíva optimálizáciu a automatizáciu projekčné dokumentácie s programmi AutoCAD Civil 3D a Vehicle Tracking - referenčný list (PDF, 321kB)

Situácia

PSJ Hydrotranzit a.s. (kontakt Z. Kuna) - projektovanie pozemných stavieb a produktovodov, využíva Autodesk Plant Design Suite pre modernizáciu teplovodov a kompresorových staníc a Revit LT na pozemné stavby (nahradenie AutoCADu LT) - referenčný list (PDF, 280kB).

Potrubný

CABEX s.r.o. (kontakt P. Chládek) - projektovanie inžinierskych a vodohospodárskych stavieb. Využíva AutoCAD Civil 3D na prípravu pri líniových stavbách ako napr. úprava tokov, ochranné hrádze resp. zemné hrádze nádrží a poldrov.


Podrobnejšie viď BIM riešenia

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia