CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
11.6.2015
AEC
Autor
[12670x]

Slovenská šablóna pre Autodesk Revit 2016

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (9) rokov starý !
Obr

Spoločnost CAD Studio uvádza novú slovenskú šablónu pre BIM aplikácie Autodesk Revit Architecture a Revit LT 2016. Šablóna je určená predovšetkým pre architektov, projektantov a stavebných inžinierov. Obsahuje mnohé užitočné nastavenia, prispôsobenia podľa normy a bohatú knižnicu plne parametrických prvkov.

Šablóna (.RTE) upravuje prehliadač projektu a jeho štruktúru - pôdorysné usporiadanie do niekoľkých typov: Návrh, Pracovné, Statika, Situácia, k pohľadom sú pridané ďalšie parametre. Súčasťou sú aj šrafy, vzory čiar, štýly čiar - napr. čiara konštrukcie nad rovinou rezu, skryté čiary, čiar požiarnych úsekov a pod. Rozšírená je knižnica stien a obvodových plášťov - zložené steny, murívá HELUZ, prídavky stien - trapézové plechy, a mnohé ďalšie. Prvky knižnice okien a dverí sú prispôsobené pre jednotlivé úrovne datailu (hrubý, stredný, jemný) v 2D aj 3D zobrazení - pre ich využitie od začiatočnej štúdie projektu cez projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, až po finálne vyhotovenie projektov.

SK šablona

Šablóna obsahuje aj rozšírené podlahy, strechy, stĺpy, komponenty - napr. spriahnuté dosky, podlahy na teréne s rôznymi skladbami vrstiev, nábytok, stromy, 3D aj 2D prvky TZB. Súčasťou sú aj popisky, poznámky, kóty, detaily, symboly rezov a pohľadov podľa normy, niekoľko typov kótovacích štýlov, výškové kóty, popis okna s výškou parapetu, viac ako 300 materiálov, opakované detaily, komponenty detailov: napr. hydroizolácie, inžinierske siete, a mnohé ďalšie ...

SK šablona

Šablóna je súčasťou bonus nástrojov CS+ (pre zákazníkov CAD Studia zadarmo) a je k dispozícií na portáli technickej podpory helpdesk.cadstudio.cz v sekcii Dokumenty. Ďalšie informácie nájdete v blogu NaZdi.

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia