CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
27.2.2015
AEC
Autor
[6965x]

Školenie Revit s pridanou hodnotou

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (9) rokov starý !
Obr

Spoločnosť CAD Studio zorganizovala vo februári zákaznícku akciu zameranú na „Efektívne nasadenie BIM technológie“. Dvojdňová akcia bola zameraná na praktické postupy a tipy pre nasadenie projekčnej BIM aplikácie Autodesk Revit. Záujem zo strany zákazníkov bol veľký, o čom svedčí aj plné obsadenie plánovaných miest v peknom prostredí hotela Bránica, Belá-Terchová.

Workshop prebiehal na reálnom projekte autosalónu, kde sa predstavili postupy projektovania od architektonického návrhu, konštrukcia, TZB, výkresy, tvorba terénu, vizualizácia až po zdieľanie dát s inými užívateľmi.

Účastníci si okrem certifikátu priamo od firmy Autodesk o absolvovaní 2-dňového školenia odniesli aj darček - USB disk so vzorovými datasetmi a príkladmi, kompletne spracovanú výukovú dokumentáciu a šablónu Revitu upravenú na naše lokálne podmienky.

Obsahom disku bola aj trial verzia aplikácie CADstudio Revit Tools ktorá rozširuje Revit o sadu utilít a automatických funkcií zefektívňujúcich prácu v Revite - cadstudio.cz/revitttols.

BIM akce

Zopár vyjadrení zúčastnených:

AB:

"Forma a organizácia školenia boli z môjho pohľadu výborné. Nakoľko som bola na takomto školení prvýkrát a v Revite som zatiaľ neprojektovala, bol pre mňa aj obsah školenia veľkým prínosom, takže celkovo by som toto školenie zhodnotila ako výborné. A čo sa týka doporučení odo mňa, tak Vám prajem, aby sa Vám darilo aj naďalej organizovať školenia na takejto úrovni, čo sa týka kvality. Ešte raz ďakujem za príjemné dva dni."

MV:

"Podobného školenia, ktoré ste organizovali som sa zúčastnil asi pred rokom a musím konštatovať, že úroveň Vášho školenia bola vyššia. Forma aj obsah školenia boli dobre spracované, zrozumiteľné, so školiteľmi som spokojný. Bolo by dobré do budúcna usporiadať pokračovanie takéhoto školenia a ukázať ďalšie možnosti a využitie Revitu. Za dva dni sa stihli prebrať len základy, za ktoré som však vďačný. Organizácia a zabezpečenie školenia bolo výborné, nad očakávanie."

MR:

Forma školenia: Prijal by som aj 3. deň kde by bol čas riešiť možno individuálne problémy, ale inak super.
Organizácia školenia: Po organizačnej stránke všetko na výbornú.
Obsah školenia: Obsah keďže už nejaký čas Revit používam, prijal by som školenie pre pokročilých, z týchto základov som 75-85% vedel.
Celkové zhodnotenie: Spokojný

DR:

Forma školenia: Mne osobne forma školenia vyhovovala. Výučbový priestor bol priestranný. Páčilo sa mi, že ste mali dostatok výkonných notebookov. Ocenil som, že ste pripravili projekt autosalónu do samostatných výkresov, čím ste pomohli začiatočníkom pri novej téme dobehnúť pokročilých.
Organizácia školenia: Výborná. Myslím si, že ste správne odhadli dĺžku výučby potrebnú pre danú problematiku. Mal som možnosť absolvovať iné jednodňové školenie v REVITe s podobným rozsahom a rýchlosť prednášania bola na úkor kvality výučby.
Obsah školenia: Výstižný. Témy zrozumiteľne nasledovali za sebou.
Celkové zhodnotenie: Výborný.
BIM akce

Vzhľadom na kladné ohlasy zákazníkov plánujeme podobné špecializované školenia aj v budúcom období.

S rozširujúcimi sa požiadavkami na odovzdávanie BIM podkladov rastú aj nároky na najnovšie postupy projektovania - naučte sa efektívne vytvárať vaše budúce víťazné projekty. Oslovte nás a my Vám radi pomôžeme napredovať.

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia