CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
14.4.2014
AEC
Autor
[9933x]

Novinky BIM aplikácie Autodesk Revit 2015

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (10) rokov starý !
Obr

Autodesk oficiálne uviedol novú verziu prednej projekčnej CAD/BIM aplikácie - Revit 2015 (varianty Architecture, MEP, Structure a LT) a zvýhodnenú projekčnú sadu Autodesk Building Design Suite 2015 založenú na Revitu. Nové verzie týchto BIM aplikácií sú k dispozícii na stiahnutie na Subscription centre.


Čo je nové v programe Revit 2015?
 • Novinky vo Výkazy/množství (schedules) – pribudli nové parametre, ktoré môžu byť teraz vykazované pre steny: dolní vazba, dolní odsazení, horní vazba, horní odsazení, nepřipojená výška.
  Možnosť zadať vlastný text pri celkových súčtoch (viz karta Seřazení/Seskupování):

Revit 2015 schedule

 • Nová možnosť priradenia grafickej informácie (obrázku) k knižničnému prvku, ktorý je následne možné vykazovať:

Revit 2015 výkaz

 • Sketchy lines – je nová funkcia v nastaveniach štýlov zobrazenia, umožňuje zobraziť všetky linky v modeli (v pôdoryse, reze, pohlade, 3D, detail, ...) akoby boli „naskicované“ rukou architekta, výsledný efekt vyzerá napr. takto:

Revit 2015 skica

 • Nové zobrazenie skrytých čiar - možnosť nastaviť automatické zobrazovanie skrytých čiar, príp. nastaviť zobraziť všetky/podľa disciplíny/žiadne

Revit 2015 skryté

 • Revízie – pribudla možnosť odstrániť revíziu

Revit 2015 revízie

 • Vylepšené funkcie IFC importu – pre dynamické pripojenie súboru IFC do aktuálneho projektu – pribudol nový nástroj na karte Vložiť (ak neskôr napr. zmeníme daný súbor IFC a znovu načítame projekt, projekt sa aktualizuje tak, že sa zobrazia aj dané zmeny), zvýšený je aj výkon počas procesu importu:

  Revit 2015 IFC

  Ďalšia nová funkcia pri otváraní súboru IFC – možnosť určiť či prvky spojiť automaticky (steny do steny alebo stena – stĺp), v dialógovom okne Otvoriť súbor IFC – je možnosť Auto-Join Elements zapnutá – toto nastavenie je ako výchozí

  Revit 2015 join

 • Vylepšená práca s aktívnymi pohľadmi vloženými na výkrese – pre vypnutie aktuálneho pohľadu, ktorý modifikujeme vo výkrese, nemusíme ísť pravým tlačítkom a zvoliť deaktivovať pohled, ale (konečne) stačí poklepať myšou niekde mimo do prázdneho miesta a pohľad sa takto deaktivuje.
 • Vyššia prehľadnosť pri Duplikovať pohled – po duplikácií daného pohladu je výchozí nazev: {pohlad} Copy1 oproti staršiemu Copy of {pohlad}

  Revit 2015 copy

 • Vylepšené funkcie Ořezat/prodloužit (Trim) - možnosť použiť výberové okno pre výber viacerých prvkov, ktorých chceme orezať/prodloužit
 • Správa připojení – pribudla funkcia Add... - možnosť teraz prepojiť Revit modely a súbory CAD projektu, bez toho aby sme museli opustiť dialógové okno a vyberať iný nástroj

  Revit 2015 add

 • Nové umiestnenie Nastavení klíčových poznámek – nastavenie priamo po rozkliknutí Keynote

  Revit 2015 keynote

 • Novinky pri Parametroch rodín (Family parameters) – zlepšenie prehľadnosti parametrov, tooltipy, možnosť zoradiť parametre podla abecedy zostupne/vzostupne, príp. posúvať a zoraďovať si parametre pomocou novej funkcie nahoru/dolu

  Revit 2015 parametry

 • Drobné úpravy ohladom vodiacej čiary pri popiskoch - keď užívateľ presunie alebo upraví popisok, časť vedúca od prvku k lakťu je flexibilná, zatiaľ čo časť z lakťa do tagu zostáva pevná.
 • Zmena varovnej správy pri pokuse o vymazanie pripnutých prvkov/prvku – aby sa zabránilo prípadom, kedy by mohol užívateľ omylom odstrániť prvky, bez toho aby si to uvedomil je potrebné pred vymazaním najskôr prvku zrušiť pripnutie, až potom je možné ho vymazať

  Revit 2015 prvky

 • Zlepšenie grafického výkonu, vyššia kvalita vykreslovania, lepšia pestrosť farieb, volba Anti-aliasing (okno Možnosti > Graphics), ktorá bola doplnená o novú možnosť: hladké línie s anti-aliasing – možnosť zapnúť anti-aliasing pre všetky alebo len pre užívateľom zvolené pohľady, vylepšený Ray-trace
 • Vylepšený algoritmus pri Energetickej analýze - väčšia presnosť, manipulácia s prvkami, a lepšie rozpoznávanie priestorov/prvkov
 • Rýchlejšie kreslenie prvkov v zobrazení - Revit v novej verzii konsoliduje proces kreslenia tak, že mnohé prvky sú spracovávané vo väčších dávkach k zlepšeniu výkonnosti – rýchlešie zobrazovanie, rýchlejšia práca s prvkami, pri výbere viacerých prvkov – bol vytvorený nový proces, ktorý zlepšuje výkon a následne tak urýchluje zobrazenie
 • Kreslenie revíznych obláčikov obdélníkami alebo polygónami
 • Zlepšený export do Autodesk Fabrication a AutoCAD MEP
 • Revit 2015 nepodporuje Win XP a Win Vista – podporuje 64-bitové Windows 7 sp1, 8 a 8.1

Produkty Autodesk Revit 2015 cz, sady Autodesk Design Suite 2015 cz a ďalšie softvérové ​​nástroje Autodesk môžete získať u firmy CAD Studio, Autodesk Platinum Partnera.

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia