CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM riešenia
Slovensky Česky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Podľa oboru: CADMFGAECGIS RSS kanál
Udalosti a novinky (archív)
11.7.2018
AEC
Autor
[2477x]

Niersberger Slovakia s.r.o. - BIM pre TZB (Revit)

Tento článok archívu môže obsahovať zastarané informácie - je už viac (6) rokov starý !
Obr

Spoločnosť Niersberger Slovakia s.r.o., projektant technologického zariadenia budov, zvýšila efektivitu vďaka profesionálnym implementačným BIM službám CAD Studia. Ako zákazník hodnotí túto spoluprácu:

Zákazník

Firma Niersberger bola založená 1921 v Nemecku. V súčasnosti Skupina Niersberger sídli v šiestich európskych krajinách. V roku 2000 vznikla spoločnosť Niersberger na Slovensku v Žiline. Pre skupinu Niersberger pracuje po celej Európe asi 210 zamestnancov, medzi nimi i veľa praktikantov. Realizujú projekty po celom svete vrátane krajín ako Poľsko, Maďarsko, Rusko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Brazília a mnohé ďalšie krajiny. Spoľahlivo, kompetentne a s mnohými inovatívnymi nápadmi sa títo zamestnanci starajú o všetky obory technického a technologického zariadenia budov, bytovej výstavby a vyvíjajú činnosť i v oblasti obnovitelných zdrojov energie (výstavba bioplynových staníc a fotovoltaických elektrárni).

Výzvy a ich riešenie

Projekčný tím sídliaci v Žiline využíva BIM softvér Autodesk Revit na projekciu TZB od roku 2016 a od vtedy sa mu intenzívne venuje. Prostredníctvom neho chce firma Niersberger ponúknuť pre zákazníka kvalitnejšie spracovanie projektov.

Na pracovnom stretnutí s pracovníkmi firmy CAD Studio nás presvedčili o svojej odbornej zdatnosti a preto sme sa rozhodli využiť ich služby formou pokročilého školenia pre oblasť TZB, aby sme naše základné zručnosti posunuli na vyššiu úroveň. Školenie sme absolvovali pod profesionálnym vedením školiteľa nielen s teoretickými vedomosťami, ale predovšetkým s rozsiahlymi znalosťami z praxe. Priebeh školenia mal systematický ráz, preto sme boli schopný rýchlejšie a jednoduchšie pochopiť princípy fungovania softvéru Revit.

Toto individuálne dvojdňové školenie CAD Studia, nám umožnilo sa venovať predovšetkým riešeniu našich konkrétnych problémov, na ktoré sme často narážali počas realizácie projektu. Nové poznatky a riešenia sme preto, mohli priamo aplikovať v našich prebiehajúcich projektoch.

V rámci školenia sme si rozšírili znalosti v týchto oblastiach: tvorbe výkazov, fázovanie projektu, export a vytváranie nových zdieľaných parametrov jednotlivých rodín a ich následne vykazovanie. Prioritnou problematikou bolo pretvorenie 3D projektu do komplexného modelu s informačnou databázou prvkov, použitých v danom projekte. Naším cieľom bolo prostredníctvom tohto školenia nadobudnúť znalosti potrebné pre plné využitie možností, ktoré ponúka softvér Revit, čo sa nám aj vďaka profesionálnemu prístupu školiteľa podarilo.

Jaguar

Riešenia ďalších problémov, ktoré sa nestihli v rámci školenia, s nami školiteľ doriešil v mailovej komunikácii s podrobným postupom a taktiež za pomoci inštruktážneho videa. To svedčí o veľkej flexibilite pracovníkov HelpDesku a promptnosti riešenia problému zákazníka. Spoluprácu s pracovníkmi z CAD Studia si veľmi pochvaľujeme a oceňujeme ich spoluprácu pri hľadaní riešení problémov, vyskytujúcich sa pri projektovaní v programe Revit.

Vďaka nadstavbovému školeniu sme schopní tvoriť projekty rýchlejšie a hlavne profesionálnejšie. Vytvorenie komplexného modelu v softvéri Revit má pozitívny vplyv na eliminovanie chýb pri realizácii a koordinácii projektu, ktoré sú primárnymi činnosťami našej firmy. Projektovanie v programe Revit sme veľmi ocenili pri takom kolosálním projekte, akým bol napr. Projekt Jaguar Land Rover Automotive Nitra. Na základe pozitívne hodnotenej skúsenosti s pracovníkmi firmy CAD Studio sme sa rozhodli previesť naše licencie do spoločnosti CAD Studio a získali tak prístup k rozsiahlym knižniciam Revit a šablónam, ale taktiež možnosti doprogramovať ďalšie doplnky vytvorené tímom CAD Studia. Doplnky CAD Studio Revit Tools výrazne zjednodušili naše používanie softvéru Revit a zároveň zvýšili našu efektivitu pri práci s týmto programom.

Viac infomácií - PDF referencia

[AEC]
Pozri tiež:
Spoločnosť CAD Studio (SK)

je Platinum partnerom Autodesku a dodávateľom CAD, BIM, GIS a PDM riešení založených na technológiách firmy Autodesk.

Ponúkame CAD/CAM/CAE, BIM a PDM/PLM aplikácie pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, geografické informačné systémy a správu dokumentov - predovšetkým sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, AEC Collection a software AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor, Revit, AutoCAD Map, Civil 3D, Mechanical, Vault, Fusion 360, BIM 360, Simulation, 3ds Max.

Pre všetky produkty poskytujeme technickú podporu, školenia, nadstavbové aplikácie, knižnice, implementácie a ďalšie profesionálne CAD služby.

Najvyšší stupeň nášho partnerstva s vývojárom softvéru, firmou Autodesk (Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center, Autodesk Developer) je zárukou vysokej úrovne predpredajných a popredajných služieb poskytovaných firmou CAD Studio.

CAD Studio SK s.r.o. je súčasťou európskej skupiny ARKANCE.

Kontakt

BRATISLAVA, Krasovského 14, Bratislava, tel: 2 6381 3628
ŽILINA, Bratislavská 29, Žilina, tel: 2 6381 3628
KOŠICE, Bardejovská 1/C, Košice, tel: 2 6381 3628

PRAHA, Líbalova 1/2438, Praha 4, ČR, tel: +420 910 970 111
BRNO, Sochorova 23, Brno, ČR, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA, Hornopolní 34, Ostrava, ČR, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE, Pražská 16, České Budějovice, ČR, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE, Rokycanova 2730, Pardubice, ČR, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ, Teslova 3, Plzeň, ČR, tel: +420 910 970 111

BUDAPEŠŤ, Varinex-CAD Studio, Kőszeg utca 4, Maďarsko, tel: +36 1 273 3400
FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, POĽSKO, FÍNSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana súkromia